Ruhların söhbəti: Stalin və Beriya

23. Stalin və Beriya

stalinDM2109_468x551beriya

STALİN – Lavrenti, sən axırda mənimlə niyə belə rəftar elədin? Hətta boğub öldürdün.
BERİYA – Pato (gürcücə xozeyn), sən artıq bütün reallıq hissini itirib dünya üçün təhlükəli idin. Açıq-aşkar üçüncü dünya müharibəsinə hazırlaşırdın.
STALİN – Hə?
BERİYA – Məgər üçüncü dünya müharibəsinə hazırlaşmırdın? Özü də təzəcə Amerikadan oğurlayıb istehsal etdiyimiz atom bombası ilə. Sən artıq xəstəlikdən tamamilə ağlını itirmişdin. Mən bu bombanın ABŞ-dan oğurlanmasını və istehsalını təşkil etdim ki, Amerika bizi şantaj eləməsin, sən isə onu həqiqətən işə salmaq istəyirdin. İkincisi, bütün Siyasi Büronu həbs etdirib güllələtmək niyyətində idin, elə deyilmi?
STALİN – Hə, doğrudur. Çünki hamınız ingilis casusları idiniz.
BERİYA – Ay pato, nə ingilis, nə casus? Molotov kimi dünyada sənə sadiq olan bir adam ingilis casusu ola bilərdimi?
STALİN – İnsan nə desən, edə bilər. Sən insan təbiətinə bələd deyilsən. Читать далее

Реклама
Categories: Ruhların söhbəti | Оставьте комментарий

Nitsşenin külliyyatından qızıl fraqmentlər

685-ci fraqment

İnsanın böyük keçmişini fikrən seyrə dalanda məni hər şeydən artıq nə heyrətə salır? O ki, mən orada daim Darvin və onun məktəbinin hazırda gördüklərinin və görmək istədiklərinin, yəni daha güclü, daha uğurlu nüsxələrinin seçimi xeyrinə, növün tərəqqisinin qələbəsi naminə deyilənlərin tamamilə tərsini görürəm. Çünki məhz bunun əksinə olanlar gözə dəyir: xoşbəxt birləşmələrin nəticələrinin məhvi, ali nümunə nümayəndələrinin faydasızlığı, ortabab və ortababdan da aşağı tiplərin ağalığının labüdlüyü!
O hakimiyyət əzmi ki, mən hər cür dəyişmənin son nəticəsi kimi görürəm, əlimizə belə bir əsas verir anlayaq ki, seçmə, – istisnalar və xoşbəxt təsadüflər xeyrinə baş vermir, daha güclü və xoşbəxtlər onlara qarşı çıxan sürü təşkilatlanmanın instinktləri, zəiflərin qorxaqlığı və say üstünlüyü ilə üz-üzə gələndə məlum olur ki, bu mübarizə üçün çox zəifdirlər. Hər hansı növün hakimiyyət yüksəlişi yalnız o halda mümkündür ki, onun orta və aşağı tiplərinin deyil, uğurlu, güclü nüsxələrin üstünlüyü halda mümkündür. Birincilər güclü məhsuldarlıqları və davamiyyətləri ilə seçildikləri halda, ikincilər təhlükələrə məruz qalmaları, tez sıradan çıxmaları və növ kimi saylarının sürətlə azalmaları ilə Читать далее

Categories: Qızıl fəlsəfə | Оставьте комментарий

Ruhların söhbəti: Polyak və rus

22. Polyak və rus

yazi

POLYAK – Adə, ay haramzadə, ay Allahın bici, nə istəyirsən məndən? Min ildir zəhərli sarmaşıq ağaca sarılıb onu inkişafa qoymadığı kimi, daim yapışmısan məndən, əl çəkmirsən. Axı, nə istəyirsən? Məqsədin nədir? Say çoxluğundan, alman hərbi generallarının beyni və dəyərsiz kölə saldatların çəyirtkə kimi axını ilə neçə yüz ildir əl çəkmirsən məndən.
RUS – Neyləyim, almana, fransıza, ingilisə gücüm çatmır. Həm zəka, həm istedad, həm hərbi hünər, həm də ləyaqət ilə hamısından necə çarəsizcəsinə aşağı olduğumu görüb acığımı səndən çıxıram. Sənə ki gücüm çatır, səni ki əzib-parçalayıram, ürəyim az da olsa, təsəlli tapır.
POLYAK – Ay yaramaz haramzadə, bir halda ki, öz ərazin, öz torpaqların ucsuz-bucaqsızdır, bir halda ki, özün daim kölə, ac və bədbəxtsən, nə olar ki, otur öz xarabanda. Dost əlini uzat, uzaq qohum kimi, dost kimi mehriban olaq! Hansı yaxşıdır, bizi parçalayıb daim sataşmaq, ya əl-ələ verib dost-qardaş olmaq? Читать далее

Categories: Ruhların söhbəti | Оставьте комментарий

Həqiqət və yalan

Gənclik illərimdə dəlisi olduğum Corc Bayronun gözəl bir fikri var ki, həqiqət, yalandan daha çox inanılmaz olur.

Bayron fikrini açıqlamır, yalnız qeyd edir.
Lakin bəs niyə belədir?
Bunun qısa cavabı da var, lakin gəlin bir az məsələnin dərinliyinə gedək. Hər şey insanın psixologiyası ilə bağlıdır, hər şey şüuraltı düşüncədən gəlir. Bunlar isə insanların ilk dəfə ayağa qalxdığı və daha çox sonrakı milyon illərin mağara həyatı ilə bağlıdır. Bu həyatda hər şey homosapiensin – insanın özündən asılı idi və o, yalnız özünə ümid ola bilərdi. Ətraf isə düşmən qüvvələrlə dolu idi. Qaranlıq, soyuq….
Kim güclüdür, o yaşayırdı. Bu dövrlər üçün Darvinin dedikləri tamamilə qüvvədə qalır. Nitşenin «Anti-Darvin» adlı dahiyanə qeydləri ingilis zəka nəhənginin bəsirətinə kölgə sala bilməz. Nitşenin söylədikləri sivilizasiyalar dövrü insanlarına tətbiq edilə bilər.
Çünki yeni, tarixi və sivilizasiyalar dövrünün insanları arasında doğrudan da, artıq güclülər və seçilmişlər dözümsüz, faydasız və gərəksizdirlər. Читать далее

Categories: Köşələr | Оставьте комментарий

Kafkanın «Qəsr»i və «PRAP»

(Ədəbi pritça)

Frans Kafkanın «Qəsr» romanı qədər hələ dünyada realist əsər yazılmamışdır. Əlbəttə, keçmişdə və daha çox hazırda da dünyada bu cür hakimlər az deyil və az olmayıb da. Lakin onların ən parlaq nümunəsi bizimkidir. Bunlar Qəsr və PRAP-da güzgüdə əks olunan kimi tamamilə eynidirlər, lakin bir sıra gözəgörünməz fərqlərlə.

Yerölçənin Qəsrə girmək şansı nə qədər sıfra bərabərdirsə, onun bu niyyətə çatmaq istəyinə, istəyinə ha, çatmasına yox, bununçün mübarizəsinə heç bir maneə yoxdur və heç kim də mane olmur. Və roman qəhrəmanı bütün əsər boyu bu istək, bu arzu uğrunda bezikmək, yorulmaq bilmədən mübarizə aparır.
Amma PRAP-a girməyi arzulamaq isə cinayət sayılır. Çünki burada yetişdirilən və törədilən cinayətlər o qədər açıq və qorxuncdur ki, onları sakinlərindən başqa kimsənin görməsi ağlasığmazdır. Читать далее

Categories: Pritçalar | Оставьте комментарий

Ruhların söhbəti: Rus və yəhudi

21. Rus və yəhudi

RUS – Bilmirəm sizin əlinizdən hara qaçım? Belə də iş olar? Dünyanın yarısını fəth edəsən, amma özün itaətdə saxladıqlarının köləsi olasan. Necə qurtarım bu bəladan, bilmirəm.
YƏHUDİ – Bu bəlaya səni Allah salıb. Çünki Allah səni ancaq üç şey üçün yaradıb: saldat, fəhlə və mujik olmaq üçün. İstəyirsən göyə çıx, sən bu işlərdən başqa heç nədə kara gələ bilməyəcəksən. Lap bütün dünyanın sahibi olsan da, yenə belə qalacaqsan.
RUS – Niyə, bəs Pyotra qədər necə yaşayırdım?
YƏHUDİ – Lap pis, bağışla məni, heyvan kimi. Yenə sağ olsun Pyotr ki, öz qohumları olan almanları çağırıb sizi bir az səliqəyə saldı, tərbiyələndirdi, bir az adama oxşatdı. Bilirsizmi, sizi yıxan da özgələrdir, qaldıran da.
RUS – Necə yəni?
YƏHUDİ – Sizin yaradıcı şəxsiyyətlərinizin 90 faizindən çoxu özgələrdir. Sizi uçuruma aparanların, başınıza bəla açanların da 80-90 faizi yadlardır. Başlayaq Puşkindən. Lap Ryurikdən bu yana bütün çarlarınız alman, bütün böyük generallarınız alman, fransız, türk, yəhudi, bütün sənətkarlarınız alman, fransız, yunan, polyak. Adlarını sadalayımmı?
RUS – Yox. Читать далее

Categories: Ruhların söhbəti | Оставьте комментарий

Böyük firon getdi

Böyük firon getdi, çünki ağılsız idi. Lakin buna görə yox, Misir ərəbləri kişidir. Onlar sadəcə olaraq cinslərini doğruldurlar. Başqaları üçünsə cinsin fərqi yoxdur və daha doğrusu, 5 milyonun cinsi məlum deyil, güman ki, yoxdur!

Hətta mənim kimi dünyada çox şey görən və hər şeyi yaşayan bir adam da xalqın cəmi 20-25 ildə belə kəskin metamorfozaya uğramasına mat qalır.
Mat qalır ki, bütöv bir xalq 4 -5 villalı, hətta 10-15 villalı və 10, 20, 50 və daha çox avtomobilli ola-ola, necə kütləvi halda sələmçilər ordusuna çevrilə bilərmiş. 1 manata da güzəştə getməyən, 1 manat üçün mavi olmağa hazır olan çoxmilyonlu sürü…, necə xalq və ya millət adlana bilər?
Necə ola bilər ki, insan mənəvi aşınmaya, manqurtluğa bu qədər hazır ola? Necə ola bilər ki, bütöv bir xalqın bir nəfər kimi şərə bir zərrə də daxili müqaviməti olmaya? Читать далее

Categories: Köşələr | Оставьте комментарий

Bir nəfər

Əvvələn, belə əclaflar əksər Avropa ölkələrində – Çexiyada, Almaniyada (Hitler, xalqının düşməni olmayıb, əksinə, xalqını ən çox sevən rəhbər idi), İngiltərədə, Fransada, Skandinav ölkələrində, İspaniyada (Franko, xalqını kommunizm zülmündən xilas elədi), ABŞ-da, İsveçrədə və s. doğula bilməz.

Lenin, Mao, Kim ir Sen, Çauşesku doğula bilməz. Çauşesku kimi olsalar belə, dərhal zavala gələrlər; ikincisi, hakimiyyətə gələ bilməzlər, gəlsələr, gec-tez zavala gələrlər. Çünki bu ölkələrin xalqları zülmə dözə bilməzlər. Belələri yalnız Rusiyada, İranda, Çində, Orta Asiya türk respublikalarında və sairlərdə ola bilər və olur. Читать далее

Categories: Tarixin qürubu | Оставьте комментарий

Ömür

İnsan öz səhvi ucundan və ya biganəlikdən istədiyi yaşda ölə bilər:

Xeyirxah Şah İsmayıl kimi 38 yaşında da.
Lakin şər yaşamaq istəyilə də cəmi 60 baharlı ömür yaşamaq olar, – Şah Abbas kimi.
Şah İsmayıl doyub getdi, Şah Abbas isə doymadan.
Ancaq bunlar başqa nümunə, həyatda istisnalardır.
Allah bütün canlılardan fərqli olaraq insana konkret yaşamaq müddəti ayırmayıb. İnsan nə qədər istəsə, yaşaya bilər. Hazırda bizdə orta yaş müddəti 60-65-dir.
Amma 100 yaşlı, hətta daha çox yaşayanlar da doludur. Bəs Allah niyə belə edib, biz bu barədə yazmışıq. Читать далее

Categories: Qızıl fəlsəfə | Оставьте комментарий

Nitsşenin külliyyatından qızıl fraqmentlər

59-cu fraqment

Antik dünyanın bütün əməyi faydasız oldu. Mən bu fəlakətli fakt qarşısında hiss etdiklərimi ifadə etmək üçün kifayət qədər güclü sözlər tapmaqda acizəm. Bir halda ki, bu, hələ ilkin əmək idi, hələ yalnız minillik üçün özünüdərkin qranit fundamenti idi, onda antik dünyanın varlığının bütün mənası heçə dönür.
Yunanlar, romalılar! İnstinkt alicənablığı, zövq, metodik tədqiqat, təşkilatçılıq və idarəçilik dühası, inam, bəşəriyyət üçün gələcək əzmi və ona edilən himayədarlıq, «İmperium Romanii» simasında hamı üçün eyni olan böyük dəstək, yüksək üslub, lakin incəsənət şəklində deyil, gerçəklik, həqiqət, həyatın özü – və bütün bu zəhmət heç də hər hansı bir katastrofdan deyil, almanlar və onlara bənzər yavaşgedənlər tərəfindən deyil, yox, onu əl altından gözəgörünməzlər, hiyləgərlər, qansız vampirlər məhv etdilər; ona qalib gəlmədilər, qanını içdilər!
Gizli qisas hərisliyi və cılız paxıllıq hissi üstün gəldi! Hər cür dılğır və pis hisslərin sahibləri, bütün dünya mənəviyyat səfilləri birdən-birə mütləqiyyətə çevrildilər. Читать далее

Categories: Qızıl fəlsəfə | Оставьте комментарий

Блог на WordPress.com.