Kölələrin qəddarlığı

 …Bu xalq həqiqətən də, genetik idiotdur

Dünya şöhrətli rus yazıçısı F.M.Dostayevskinin əsərlərinin təsiri mənə çatmır. Hərçənd ki, vaxtilə «Bəyaz gecələr» povestini ləzzətlə oxumuşdum. Lakin NTV telekanalında vaxtaşırı keçirilən açıq müzakirələrə baxandan sonra yazıçının «İdiot» romanının dərin və rəmzi mənasını anladım. Yazıçı xalqına, onun xarakterinə, düşüncə tərzi, davranış və rəftarına çox dəqiq diaqnoz vermişdir: idiot.

Bəli, dünya üçün, HƏQİQƏT VƏ ƏDALƏT üçün bir keçilməz fəlakət olan bu xalq həqiqətən də, genetik idiotdur. Həmin televerilişlərdən sonra bu, mənim üçün tam çılpaqlığı ilə aydın oldu.

Rusların bu xüsusiyyətini hələ Dostayevskidən də yüz illər qabaq bu ölkəyə gəlib-gedən fransız, alman, ingilis və başqa səyyahlar və diplomatlar və xüsusilə, fransız Markiz de Küstin, alman etnoloq və psixoloqu Qen, rus filosofu Çaadayev, rus yazıçıları Qoqol, Saltıkov-Şedrin, Nikolay Rozanov və başqaları görmüş və qeyd etmişlər. Rus çarları və xüsusilə, bolşevik liderləri Lenin, Stalin, Trotski və hətta Xruşşov və başqaları da bu xalqla onların təbiətinə uyğun, onların layiq olduğu kimi rəftar etmişlər.

Yoxsa, ölkənin dövlət başçısı atom bombasının öz əhatə dairəsində nə qədər insanı məhv edə biləcəyini öyrənmək üçün onu öz xalqının üzərində tətbiq etməyə, yəni partlatmağa cürət edərmi və ya bunu rəva bilərmi?

Mən bu başıbəlalı və başqaları üçün də başabəla olan bu xalq haqqında, onun xarakteri və əməlləri haqqında çox yazmışam. Ona görə bu barədə dediklərimi təkrar etmək istəməyib yazıda Dostayevskinin dediyini sübut edən bəzi fikirlər söyləyəcəyəm.

Qeyd edək ki, bu xalq olmasaydı, dünya və bəşəriyyət bu gün tamam başqa cür olacaq, başqa cür yaşayacaqdı. Çünki dünyada baş verən əksər ədalətsizlikləri, müharibələri, inqilabları və totalitar rejimləri yaradan, ona dayaq olan məhz bu xalq, onun başçıları, partiyaları, KQB adlı gizli polisi və siyasi orqanlarıdır.

Çin, Şimali Koreya, Kuba, keçmiş Vyetnam, Şərqi Avropanın bir sıra keçmiş dövlətləri, bir sıra artıq demək olar ki, keçmiş ərəb totalitar rejimlərini və nəhayət, İranın mənfur şahənşah və mollakratiyasını yaradan və yaşadan yalnız və yalnız indi Rusiya Respublikası, keçmiş SSRİ və çar dövlətləridir. Buna görə bütün dünya ölkələri bir nəfər kimi onları sevmir və heç bir qonşu və ya uzaq dövlətin onlara rəğbəti yoxdur. Bunu NTV-də təşkil edilən verilişlər və hətta hazırki Rusiya prezidenti Putin də dönə-dönə etiraf etmişdir.

Bu xalq və dövlət özlərindən üstün və xoşbəxt olan bütün ölkələrə nifrət və paxıllıq edirlər. Və bizə də nifrət edirdər. Niyə? Bu, çox müəmmalıdır və xüsusi bir yazının mövzusudur ki, inşallah, sizə təqdim edəcəyik. Çünki həmişə bütün rus rejimlərinə ən sadiq olan respublika, ölkə biz olmuşuq və indi də bizik. Doğrudan da, qəribə, anlaşılmaz bir vaqeədir.

İndi də keçək bu dövlətin siyasətinin və xalqının idiotizmini sübut edən müddəalara.

1.   Bir yandan 1918-ci ildə rus bolşevikləri tərəfindən rəhimsizcəsinə güllələnən sonuncu rus çarı II Nikolayı və onun ailəsinin pravoslav kilsəsi tərəfindən rəsmi müqəddəsləşdirilməsi, digər tərəfdən isə bu ailəni və nəsli güllələtdirən Leninin cəsədinin Movzoleydə qorunub hələ də büt kimi səcdə edilməsi, heykəllərinin ölkəni bəzəməsi, adına saysız şəhər və küçələrin hələ də mövcud olması.

2.  Bütün Avropa dövlətləri min illər boyu bir-birləriylə müharibə etmiş, qalib gəlmiş və ya məğlub olmuşlar. Amma heç biri həmin yüzillik müharibələrdə nəhəng qələbələri bu gün qətiyyən bayram kimi qeyd etmirlər. Amma SSRİ kimi bugünki Rusiya Respublikası da hər il alman faşizmi üzərində, hətta bu günlərdə 1812-ci il Napoleon üzərində və başqa saysız-hesabsız dırnaqarası qələbələrini qeyd etməkdən əl çəkmirlər ki, çəkmirlər. Halbuki, hamı bilir ki, alman teftonları ilə 1240-cı ildə «buz döyüşü»ndə Çud gölünün buzu çatladığına görə ağır dəmir geyimli alman cəngavərləri suda qərq oldular. Burada Aleksandr Nevskinin qələbəsi-zadı olmayıb. Amma di gəl ki, bunu təkrar-təkrar qeyd etməkdən, əsərlər yazmaqdan, filmlər çəkməkdən əl çəkmirlər ki, çəkmirlər.

Bir yandan da hər görüşdə bugünki Almaniya dövləti ilə dost olduqlarını qeyd edib onlardan yardım alır və texniki nailiyyətlər istəyib yalvarmaqdan əl çəkmirlər.

Ay idiotlar, hər il qüdrətli ABŞ və İngiltərə dövlətlərinin birləşib viran qoyduqları Almaniya üzərində dırnaqarası qələbə çaldığınızı bayram edirsiz, bir yandan da ondan yardım istəyib yalvarırsız.

3. Bu xalqın deputatları, hər cür nümayəndələri və nəhayət, partiyaların qurultay iştirakçıları bütün yığıncaqlarda liderlərinin hər cür azadlıq, demokratiya və insan hüquqları, yəni özlərinin əleyhinə deyilən hər hansı bir cümləni dərhal alqışlarla qarşılayırlar. Niyə? Anlamaq olmur.

4. 17 milyon kvadrat kilometr ərazisi ola-ola qonşu Yaponiyanın, başdanxarab, xəstə Ruzveltin yaponlardan alıb onlara bağışladığı, balaca Kuril adalarını heç vəchlə sahiblərinə qaytarmırlar ki, qaytarmırlar. Və nəticədə Yaponiya ilə sülh müqaviləsi hələ də bağlanmayıb, müharibə vəziyyətində qalıblar. Yaponiyanın həmin kiçik adalar əvəzində verəcəyi neçə milyard dollarlardan məhrum olurlar. A kişi, 17 milyon kvadrat kilometrlik ərazin ola-ola bir neçə yüz kvadrat kilometrlik daş-qayanı axı neynirsən? Və bu, sübut edir ki, bu millətin beyninin nəinki 10 faizi, hətta çoxu xəstə və iflicdir.

5. Min il ərzində dünya mədəniyyətinə daxil olan bir milyona qədər elm və məişət kəşfinin, təkrar edirik, 1 milyon elm və məişət kəşfinin və ixtirasının bircə dənəsini də verməyəsən? Samovarı guya, bunlar yaratmışdı, amma məlum oldu ki, onu da almanlardan götürüblər. Bunların milli rəmzlərindən biri «vadka»dır. Məlum oldu ki, onu da polyaklardan götürüblər. Kremlin gözəl divarları və qüllələri ilə fəxr edirlər. NTV-də sübut olundu ki, onu da italyanlar tikiblər. Axı nə vermisən ki, bu qədər iddialısan. Bütün silah növləri, o cümlədən, atom bombası xarici ölkələrdən və ilk növbədə ABŞ-dan oğurlanıb.

6. Dünyada tanınmış bütün sərkərdələr, şöhrətli generallar, adlı-sanlı yazıçılar, bəstəkarlar, rəngkarlarının hamısı, istisnasız olaraq hamısı özgə xalqların ruslaşmış nümayəndələridir.

7. Dünyanın heç bir ölkəsində – əlbəttə, bizdən başqa- heç bir xalq onları və xüsusilə dillərini nəinki sevmir, hətta nifrət edirlər. Bunu rusların özü etiraf edir. Niyə? Yenə yuxarıdakı səbəblərə görə.

8. Yeltsin istisna olmaqla bütün demokratik ruhlu çarlarını və rəhbərlərini bu xalqın teroristləri, anarxistləri və inqilabçıları bunt qaldıraraq məhv edib, əvəzində diktator hakimlərə nail olublar.

9. Uşaqdan-qocaya, qızdan-qarıya kimi hamısı içki aludəsidir və dünyanın ən böyük ləzzətini bunda görüb içərək, küçələrdə heyvan kimi uzanıb qalırlar.

10. NTV-də gündəlik ÇP (Fövqəladə Hadisə) verilişlərinə baxanlar bunların əyalət evlərindəki çirki, zir-zibili, mundarçılığı, üfunəti, narkotikanı, şüşə butulkalarını, yuyulmamış yüzlərlə qab-qacağı, yemək artıqlarını, kolbasa qırıqlarını görürlər. Elə bil ki, bu xalqın beyni heç bir üfunətə, çirkaba reaksiya vermir, əksinə, onu xoşlayırlar.

Qeyd etdiyimiz kimi, Dostayevskinin öz xalqını «idiot» adlandırmasını təsdiq edən bu cür sübutlar onlarla, bəlkə yüzlərlədir. Lakin özgələrinin hünəri və zəhməti ilə (Yermak da, Xabarov da familyalarından göründüyü kimi rus olmayıblar) böyük ərazilərə sahib olan bu xəbis xalqın ən nifrət etdiyi biz, ən sevdiyi xalq da farslardır. İlk baxışdan təəccüblü görünər, lakin dərinə gedəndə aydındır ki, yaramazın dostu da özü kimi yaramaz olar. Bu xalqlar hədsiz dərəcədə təbiətən bir-birlərinə oxşayırlar.

Lakin təbiətin də öz qanunları var. Biz niyə daim köləyik, bu da aydındır, rus xalqı da daim kölə, ac və hüquqsuzdur, bu da. Buna görə bütün başqa xalqların onlardan azad, onlardan yüksəklərdə, onlardan üstün, onlardan firavan və onlardan xoşbəxt olduğunu görüb hamıya nifrət edirlər, hamını əzmək, öz günündə görmək arzusu ilə yaşayırlar. Sadəcə, nümunə kimi bircə onu qeyd edək ki, dəhşətli totalitar və qəddar rejim olan Fidel Kastro Kubasını bu xalq «azadlıq  adası» adlandırır və bizim kimi beyinsiz olan başqaları da bunu təkrar edirlər. Halbuki, dünyada Kuba diktatoru Fidel Kastrodan boş, rəzil ikinci bir məxluq tapmaq çətindir. Di gəl ki, Moskvada hər gün bu cırtdan ölkənin bu rəzil liderinə həsr olunmuş onlarla kitab buraxırlar. Bu da həmin idiotizmin bir nümayişidir.

Реклама
Categories: Tarixin qürubu | Оставьте комментарий

Навигация по записям

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

Блог на WordPress.com.

%d такие блоггеры, как: